زمانی که دختر به مادر درس میده..............

دیروز دستم بند بود آرتینا دستشوئی داشت گفتم اجازه بده کارم تموم شه چشم.........

کارم حدود 10 دقیقه طول کشید بعد که بردمش .....کارش که تموم شد بهش گفتم : آفرین  خودت رو کنترل کردی دختر گلم ...............برگشت گفت مامان کنترل کردی جمله درستی نیست بگو آفرین که خودت رو نگه داشتی!!!!!!!

دخترام دیگه برا خودشون خانوم شدن . الهی شکر لبخند

/ 1 نظر / 42 بازدید
چت روم

سلام مطالبت جالب و خواندنيه خوشحال ميشم به من هم سر بزني چت رومي شلوغ و صميمي ;) www.hadci.com